Kurzy

Informace o kurzu

Hodnocení pracovníků

xhttp://wes.wyda.cz/get-file.php?file=tutorialy/000437_tutorial/obrazky/logo_wes.png


Hodnocení pracovníků

 

Kurz "Hodnocení pracovníků" je kurzem z oblasti řízení lidských zdrojů (personalistiky) a je určen všem, kteří se zastávají nebo by chtěli zastávat pozice, jejichž součástí je hodnocení pracovníků. Kurz je tedy vhodný nejen pro všechny manažery (vedoucí pracovníky), ale také pro majitele firem, začínající podnikatele a další zájemce.
 
V kurzu se například dozvíte

 
Garant kurzu
Mgr. Pavel Veselý

Struktura kurzu
Kurz je rozdělen do 3 dílčích částí, z nichž každá je jedním samostatným studijním materiálem. Kurz obsahuje nejen více jak 80 obrazovek učebních textů, 
ale také konkrétní příklady z praxe, vzorové dokumenty, vývojové diagramy, přehledná schemata, odkazy na legislativní prameny a další materiály. Součástí kurzu jsou také testy (databáze obsahuje několik desítek otázek), které účastníkovi umožňují ověřit si pochopení a zvládnutí daného učiva.

 
Délka studia
Do kurzu budete mít přístup po dobu 60 dnů, pak bude přístup automaticky ukončen.

Ukončení kurzu
V průběhu kurzu si můžete získané znalosti ověřovat pomocí 10 cvičných testů. Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba před ukončením přístupu úspěšně zvládnout alespoň 1 ze 3 ostrých testů alespoň na 90 %. Úspěšný absolvent pak obdrží e-mailem certifikát o absolvování kurzu.

 
Cena kurzu
Cena kurzu je 299 Kč. Detailní pokyny k platbě obdržíte mailem po podání elektronické přihlášky do kurzu.

Možnost bezplatného vyzkoušení prostředí a ukázkového kurzu
V případě, že byste chtěli naše e-learningové prostředí prohlédnout a zjistit, jak funguje a zda nekupujete "zajíce v pytli", můžete si zdarma vyzkoušet náš Ukázkový minikurz. Pro přístup do tohoto kurzu nepodávejte elektronickou přihlášku, ale hned využijte univerzální přístupové jméno free a heslo 9999.
  
  

Pokud se rozhodnete studovat jakýkoli náš e-learningový kurz, tým pracovníků vzdělávací společnosti ABS WYDA s. r. o. Vám přeje příjemné a úspěšné studium a doufá, že pro Vás bude kurz přínosný a pomůže Vám získat či prohloubit Vaše znalosti dané problematiky.
 Cena: 315 Kč

Přihláška do kurzu | Zpět na seznam kurzů

O nás | Nápověda | Kontakt | © 2008-2019 ABS WYDA s.r.o.