Kurzy

Informace o kurzu

Pracovní právo

x

http://wes.wyda.cz/get-file.php?file=tutorialy/000379_tutorial/obrazky/logo_wes.png

 

Pracovní právo

 

Kurz „Pracovní právo" je kurzem z oblasti řízení lidských zdrojů (personalistiky) a je určen všem, kteří potřebují získat, doplnit či aktualizovat si problematiku týkající se zákoníku práce a další pracovněprávní legislativy. Znalost pracovního práva je nezbytná nejen pro všechny vedoucí pracovníky, personalisty a majitele firem, ale také pro zaměstnance a další osoby na trhu práce, aby se orientovali ve svých právech a povinnostech ve vztahu k zaměstnavatelům.

V kurzu se například dozvíte


Garant kurzu
Mgr. Pavel Veselý 

 

Struktura kurzu
Kurz je rozdělen do 7 kapitol, z nichž každá je jedním samostatným studijním materiálem. O
bsahuje nejen učební texty v rozsahu více jak 130 obrazovek, ale také desítky konkrétních příkladů z praxe, vzorových dokumentů, vývojových diagramů, přehledných schémat, odkazů na legislativní prameny a dalších materiálů. Součástí kurzu jsou také testy (databáze kurzu obsahuje stovky testových tázek), které účastníkovi umožňují ověřit si pochopení a zvládnutí daného učiva.

Délka studia
Do kurzu budete mít přístup po dobu 70 dnů, pak bude přístup automaticky ukončen.

Ukončení kurzu
V průběhu kurzu si můžete získané znalosti ověřovat pomocí 10 cvičných testů. 
 Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba před ukončením přístupu úspěšně zvládnout alespoň 1 ze 3 ostrých testů alespoň na 90 %. Úspěšný absolvent pak obdrží e-mailem certifikát o absolvování kurzu.
 

Cena kurzu
Cena kurzu je 635 Kč. Detailní pokyny k platbě obdržíte e-mailem po podání přihlášky do kurzu. 


Možnost bezplatného vyzkoušení prostředí a ukázkového kurzu
V případě, že byste chtěli naše e-learningové prostředí prohlédnout a zjistit, jak funguje a zda nekupujete "zajíce v pytli", můžete si zdarma vyzkoušet náš Ukázkový minikurz. Pro přístup do tohoto kurzu nepodávejte elektronickou přihlášku, ale hned využijte univerzální přístupové jméno free a heslo 9999.


Pokud se rozhodnete studovat jakýkoli náš e-learningový kurz, tým pracovníků vzdělávací společnosti ABS WYDA s. r. o. Vám přeje příjemné a úspěšné studium a doufá, že pro Vás bude kurz přínosný a pomůže Vám získat či prohloubit Vaše znalosti dané problematiky.  Cena: 635 Kč

Přihláška do kurzu | Zpět na seznam kurzů

O nás | Nápověda | Kontakt | © 2008-2019 ABS WYDA s.r.o.