Kurzy

Informace o kurzu

Získávání a výběr pracovníků

x

http://wes.wyda.cz/get-file.php?file=tutorialy/000297_tutorial/obrazky/logo_wes.png

Získávání a výběr pracovníků

 

Kurz "Získávání a výběr pracovníků" je kurzem z oblasti řízení lidských zdrojů (personalistiky) a je určen všem, kteří se jakýmkoli způsobe podílejí na procesu získávání, výběru a přijímání pracovníků, tedy nejen majitelům firem, podnikatelům, ale také všem vedoucím pracovníkům, ale i třeba asistentkám či dalším pracovníkům, kteří výběrové řízení nějakým způsobem organizačně či obsahově zajišťují. Kurz může také poskytnout cenné informace těm, kdo se naopak na výběrové řízení chystají jako jeho účastníci, protože jim poskytne pohled druhé strany.

 
V kurzu se například dozvíte

 
Garant kurzu
Mgr. Pavel Veselý
 
Struktura kurzu

Kurz je rozdělen do 3 dílčích částí, z nichž každá je jedním samostatným studijním materiálem. 
Kurz obsahuje nejen učební texty v rozsahu více jak 80 obrazovek, ale také desítky konkrétních příkladů z praxe, vzorové dokumenty, vývojové diagramy, přehledná schemata, odkazy na legislativní prameny a další materiály. Součástí kurzu jsou také testy (databáze obsahuje několik desítek otázek), které účastníkovi umožňují ověřit si pochopení a zvládnutí daného učiva.


Délka studia
Do kurzu budete mít přístup 60 dnů, pak bude přístup automaticky ukončen.
 
Ukončení kurzu
V průběhu kurzu si můžete získané znalosti ověřovat pomocí 10 cvičných testů. Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba před ukončením přístupu úspěšně zvládnout alespoň 1 ze 3 ostrých testů alespoň na 90 %. Úspěšný absolvent pak obdrží e-mailem certifikát o absolvování kurzu.

Cena kurzu
Cena kurzu je 409 Kč. Detailní pokyny k platbě obdržíte mailem po podání elektronické přihlášky do kurzu.
 

Možnost bezplatného vyzkoušení prostředí a ukázkového kurzu
V případě, že byste chtěli naše e-learningové prostředí prohlédnout a zjistit, jak funguje a zda nekupujete "zajíce v pytli", můžete si zdarma vyzkoušet náš Ukázkový minikurz. Pro přístup do tohoto kurzu nepodávejte elektronickou přihlášku, ale hned využijte univerzální přístupové jméno free a heslo 9999.
  

Pokud se rozhodnete studovat jakýkoli náš e-learningový kurz, tým pracovníků vzdělávací společnosti ABS WYDA s. r. o. Vám přeje příjemné a úspěšné studium a doufá, že pro Vás bude kurz přínosný a pomůže Vám získat či prohloubit Vaše znalosti dané problematiky.Cena: 409 Kč

Přihláška do kurzu | Zpět na seznam kurzů

O nás | Nápověda | Kontakt | © 2008-2019 ABS WYDA s.r.o.