Kurzy

Informace o kurzu

Základy marketingu


Informace o kurzu
Kurz je určen pro zájemce o zvládnutí základní terminologie marketingu. Účastníci kurzu budou chápat základní marketingové jevy ve svém okolí.
Kurz je vhodný pro vedoucí pracovníky, pracovníky obchodních oddělení, pracovníky marketingu, pro pracovníky reklamy a pro pracovníky dalších pracovních pozic, které mají vztah k zajišťování prodeje.
  

Po ukončení kurzu budete schopni:

 

Uvedené znalosti a dovednosti vám umožní s porozuměním rozšiřovat své kompetence v oblasti marketingu.

 

Garant kurzu
Garantem kurzu je Mgr. Jaroslav Bezchleba.

 

Struktura kurzu
Pro kurz jsou pro vás připraveny 4 studijní lekce zobrazené na 38 obrazovkách. Učební texty obsahují 15 obrázků. Dále je v kurzu 16 příkladů z praxe, 9 cvičení pro procvičení znalostí, 2 otázky a 28 praktických situací, které dokladují probírané učivo.
Pro ověření vašich znalostí je v databázi připraveno 55 testových otázek s možností jedné správné odpovědi. Každá lekce je ukončena testem. Můžete absolvovat cvičné testy a následně lekci uzavřít testem závěrečným. Do další lekce postoupíte pouze úspěšným splněním závěrečného testu.

 

Navazující kurzy
Na tento kurz přímo nenavazují další kurzy. Kurz je však základem pro absolvování dalších kurzů ve skupině Marketing. V přípravě však jsou specializované kurzy z marketingu, např. Analýza trhu pomocí metody vážení. Proto sledujte skupinu Marketing a můžete si vybrat další kurz z této oblasti.

 

Délka studia
Pro kurz je stanovena studijní doba 60 dnů. Po uplynutí této doby bude ukončen váš přístup do kurzu.

 

Vstupní požadavky na účastníka
Zájemce, který chce absolvovat kurz, nemusí mít žádné předchozí zkušenosti z oblasti marketingu.

 

Cena kurzu
Cena kurzu je 210 Kč. Pokyny k platbě obdržíte e-mailem po přihlášení do kurzu.

 

Pokud se rozhodnete studovat tento kurz, přejeme Vám hodně úspěchů ve studiu a příjemně strávený čas v e-learningovém prostředí vzdělávací společnosti ABS WYDA, s. r. o.

 

Kurz byl vytvořen v rámci projektu s názvem Vzdělávací moduly pro manažery a  technicko-hospodářské pracovníky s podporou e-learningu.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/02.0002


http://wes.wyda.cz/get-file.php?file=tutorialy/000471_tutorial/obrazky/logo_hp.jpg
Cena: 210 Kč

Přihláška do kurzu | Zpět na seznam kurzů

O nás | Nápověda | Kontakt | © 2008-2019 ABS WYDA s.r.o.